Σπύρος Λάππας - Υποψήφιος Βουλετής Ν. Καρδίτσας
Σπύρος Λάππας - Υποψήφιος Βουλετής Ν. Καρδίτσας
Σπύρος Λάππας - Υποψήφιος Βουλετής Ν. Καρδίτσας